★ JUST NU 20% RABATT PÅ VÅR STORA KURS I KRISTALLHEALING ★ ★ Just nu 20 % rabatt på vår stora kurs i kristallhealing ★

Alla blogginlägg

Lodolit, änglakristall, fantom- och kloritkvarts - vad är skillnaden?

Lodolit, änglakristall, fantom- och kloritkvarts - vad är skillnaden?

Kännetecknen på de olika lodolitkristallerna

Lodolit, lodolitkvarts, shamankristall, landskapskvarts, fantomkvarts, ängelfantomkvarts, amfibolkvarts, fairykvarts, trädgårdskvarts, kloritkvarts, kloritkfantomkvarts….

Kärt barn har många namn och kvarts med inneslutningar verkar vara en av dem. Själv kallar vi oftast den här typen av kvarts med inneslutningar för Lodolit. Då slipper man felaktiga förvirringar, men denna fantastiska kristall innehåller oftast så mycket mer och det tänkte vi gå igenom här.

Lodolitkvarts

Eng. Lodolite Quartz, Lodoite & Lodolite included Quartz.

Lodolit är egentligen ett inofficiellt handelsnamn för kvartskristaller med inneslutningar som ser ut som landskap och slöjor och som bryts i Minas Gerais i Brasilien.

Lodolitkristaller har inneslutningar av bland annat klorit, hematit, fältspat, amfibioler och andra mineraler. Inneslutningarna skiftar i olika färger beroende på vilka mineraler inneslutningarna har. Inneslutningarna i de kristaller som kallas Lodolit skiftar alltså i nyanser som gult, brunt, vitt, beige, grönt och nästan svart.

De kan också ha små ”nålar” inneslutna (och hittar du en sådan så har du enligt mig hittat en liten skatt). Om nålarna är svarta så är de förmodligen av svart turmalin, dvs en ”lodolit-turmalinkvarts” och om nålarna är gyllene eller silvriga är de rutiler, dvs en ”lodolit-rutilkvarts”. Du som läser vår kurs i kristallhealing vet hur fantastisk den sistnämnda kristallen är eftersom den både söker och attraherar! Klicka här för att läsa mer om kursen.

Lodolit med rutiler (=nålar)

Kvalitén på Lodolitkvarts

Kvalitén på en Lodolitkvarts kan variera ganska mycket och är svår att sätta. Det som bestämmer kvalitén på en lodolit är hur inneslutningarna sitter i kristallen och om de är helt omslutna av kvarts eller inte och hur mycket av moderstenen (matrix) som har följt med. Dvs. om de är av A+, A eller B kvalitet.

A+ kvalitet
A+ kvalitet har opaka inneslutningar med vacker färg och hög lyster och med mindre än 25% matrix. Kvartskristallen är dessutom klar och transparent. På dessa stenar omsluts alla inneslutningar helt av kvarts.

A kvalitet
A kvalitet har opaka inneslutningar med fin färg och bra lyster och med 25-50% matrix. Halvklar till klar kvarts som omsluter inneslutningarna. På dessa kan basen ha synlig matrix men inte sidorna på kristallen.

B kvalitet
B kvalitet har opaka inneslutningar med blek färg och viss lyster, och med mer än 50% matrix. Halvklar till klar kvarts som omsluter inneslutningarna. På dessa kristaller kan både bas och en eller flera av sidorna ha synlig matrix.

Det är svårt att kvalitetsbestämma en Lodolit eftersom den kan ha en fantastisk färg, klarhet och lyster men ha en slipning som gör att moderstenen (matrix) eller inneslutningarna (Klorit eller Amfibolit) delvis sitter utanpå stenen. Det finns ingen internationell standard för hur ädelstenar ska klassificeras (undantag för diamanter) och därför har ädelstensexperter kommit överens om att gradera stenar i ett eget system där beteckningen A anger att det är en ädelsten av ”god kvalitet”, beteckningen AA anger att det är en ädelsten av ”mycket hög kvalitet” och beteckningen AAA anger att det är en ädelsten av ”ytterst hög kvalitet”. Det är dock upp till säljaren själv att sätta kvalitén på sina stenar och därför ser man ofta AAA-märkningar på stenar som egentligen är av B-kvalitet i olika butiker.

Vi är jättenoga med att inte överdriva kvalitén i webbutiken och försöker ge en realistisk kvalitetsmärkning. För oss är det viktigt att du som kund känner att du kan lita på att du får det du ska ha och betalar rätt pris för det, snarare än att vi ska påstå att kvaliteten är bättre än vad den är, för att försöka överträffa utbudet hos andra butiker. Men även vi kan missbedöma kvalitén på produkter som vi köper in. Vid frågor och eventuell missbedömning får ni gärna höra av er till oss! 

Här ser du tydligt hur kristallen har slutat växa varpå andra mineraler börjat 
växa över och som sedan inneslutits i kristallen när kvartsspetsen fortsatt växa. 
Detta är alltså en Lodolit fantomkvarts.

Detta är en Lodolit men inte en fantom eftersom inneslutningarna inte 
är ordnade som en spets eller som vingar etc.

Detta är en lodolit som också har en spets inuti. Detta är därför 
en Lodolit med en fantom. Dvs. Lodolit fantomkvarts.

 

Samtliga “Lodoliter” användas som kombinerade “Sökare/Väktare” i kristallnät eftersom de är en kombination av kvarts (Sökare) + klorit/amfibolit (Väktare)

Kloritkvarts

Eng. Chlorite Quartz.

Vi går vidare till kloritkvarts. Kloritkvarts är en variant av de kristaller som också går under namnet Lodolit och dessa är de som har ett mer grönt inslag av inneslutningar. Klorit är en mineralgrupp som skiftar i olika gröna nyanser och därav får dessa kvartskristaller en magisk grön inneslutning och färg. 

Klorit tillhör (oftast) den monoklina kristallfamiljen vilket gör de till väktare i ett kristallnät (vi går igenom detta på kursen i kristallhealing).

Dessa inneslutningar kan ligga inne i kristallen som prickar, moln, slöjor eller som spetsar inuti spetsen. Den sistnämnda innebär att du då har en så kallad  fantomkvarts med kloritinneslutningar och detta leder oss vidare till fantomkvarts.

Kvarts med gröna inneslutningar ur mineralgruppen Klorit. 
Denna kallas därför kloritkvarts.

Detta är en kloritfantomkvarts eftersom här har klorit växt när 
kvartsspetsen gjort ett uppehåll i sin tillväxt och bildar därav en fantom inuti kvartsen.
Bild: Energy Muse

Fantomkvarts

Eng. Phantom Quartz & Ghost Phantom Quartz.

Fantomkvarts är egentligen en egenskap som en lodolitkristall kan ha, snarare än ett namn på en kristall. Fantomkvarts lär vara en helt vanlig klar kvarts som har slutat växa men som sedan fortsatt växa igen över den existerande kristallen. Man kan säga att lager efter lager av kristaller har byggts över varandra och ibland blir dessa lager synliga på grund av små mängder ”föroreningar”. Så själva begreppet fantomkvarts syftar främst till det sätt som kvartskristallen har växt snarare än själva inneslutningarna.

 

Här ser du en tydlig fantomkvarts helt utan inneslutningar av andra mineraler. 
Detta är alltså en klar kvarts med fantom. En fantomkvarts helt enkelt.
Bild: Serendipity Crystals

 

Detta är en kvarts med inneslutningar, möjligtvis från Amfibol mineralgruppen, 
som lagt sig i tydliga skikt som bildat en fantomspets inuti kvartsspetsen. 
Denna skulle vi därför kalla för Lodolit fantomkvarts eller möjligtvis Amfibol- fantomkvarts om vi var säkra på att mineralerna inuti är amfiboler.

 

Och återigen fantomkvarts med fantom-inneslutningar av Klorit. 
Denna skulle vi därför kalla en Klorit fantomkvarts. Bild Energy Muse.

Ängelfantomkvarts

Eng; Angel Phantom Quartz, Angel Wing Quartz, Red Rabbit Quartz, Amphibole Quartz & Fairy Quartz.

Ja, här blir förvirringen total! Googlar man så hittar man en del som säger att ängelfantomkvarts innehåller slöjor som påminner om vingar eller änglar, medan andra säger att dessa slöjor orsakas av amfiboliter som bildat slöjor precis som hos kloritkvarts. Amfibol är nämligen en grupp bergartsbildande silikatmineral som skapar inneslutningar på precis samma sätt som klorit gör.

Vi vill därför dela upp det man kallar ängelfantomkvarts i två olika grupper; Änglafantomkvarts (eller bara Änglakristall) och Amfibolkvarts. Det vill säga att änglafantomkvarts är den med ving - och änglaliknande slöjor (oavsett vilka mineraler slöjorna orsakas av) och Amfibolkvarts är den som innehåller inklusioner av amfiboler (aktinolit, hornblände, arfvedsonit, pargasit, tremolit m.fl.) och som kan ge inneslutningar som är i beige, orange, vitt och brunt. Ängelfantomkvarts kallas också ofta bara änglakvarts eller änglakristall (eng. Angel Quartz). Den benämningen gör det hela mycket enklare att förstå tycker vi.

Blev det för invecklat? Kortfattat kan man säga att…

En Ängelfantomkvarts (Änglakristall) har precis som hos fantomkvartsen inneslutningar som har en specifik formation och istället för spetsar som hos fantomkvartsen så har ängelfantomkvartsen vingliknande slöjor inuti. Dessa slöjor har bildats precis på samma sätt som hos fantomkvartsen, dvs. genom föroreningar av olika mineraler (eller luftbubblor) som växt in i kristallen allteftersom den formats.

Och Amfibolkvarts har precis som kloritkvartsen inneslutningar av medlemmar ur den Amfibola mineralgruppen som kan se ut precis hur som helst.

Skulle dessa vara slöjformade så håller du alltså en amfibol - ängelfantomkvarts i din hand. Mineraler inom den Amfibola kristallgruppen är även (oftast) Monoklina, vilket innebär att de har rollen som “väktare” i ett kristallnät, precis som kloritkvartsen. Därför kan samtliga “Lodoliter” användas som kombinerade “Sökare/Väktare” i kristallnät eftersom de är en kombination av kvarts (Sökare) + klorit/amfibol (Väktare). Detta går vi igenom i kursen för kristallhealing.

 

Här ser du några exempel på ängelfantomkvarts där inneslutningarna 
format fjäderliknande vingar inuti kvartskristallerna. Dessa inneslutningar 
är förmodligen också av amfiboler och därför kan man kalla dem Amfibol-ängelfantomkvarts. 
Bild: Energy Muse

Detta är en amfibolkvartskristall men vi skulle inte vilja säga att 
slöjorna format vingar och därför skulle vi inte heller säga att det är 
en ängelfantomkvarts.

 

Detta är en kvarts utan inneslutningar men som har en tydlig ängel inuti. 
Ett fantastiskt exemplar av en ängelfantomkvarts! Bild: Crystal Vaults

Ja, som du ser så kan samma kristaller ha åtskilliga namn och vi förstår om du blir förvirrad! Det är inte lätt. Vårt råd till dig är att inte haka upp dig på själva “namnet” på vad det är för kristall du har. Det spelar ingen roll om det är en fantomkvarts eller en ängelfantomkvarts när du väl lärt känna kristallen och börjat jobba med den och det är därför vi säger att man ska ”upptäcka” sin kristall ♡

Man ska gärna välja den kristall som man dras till snarare än att leta efter en med specifika egenskaper, för ofta så visar sig inte egenskaperna för dig förrän du är redo. Du kan alltså redan har en kloritkvarts, en amfibol - änglakvarts och/eller en fantomkvarts hemma i din samling utan att du upptäckt den. Just för att du ännu inte är redo och för att den inte visat sig för dig ännu. Spännande va?

Gitte har spelat in en video också om Lodoliter, den finns på vår YouTube-kanal. Prenumerera gärna på kanalen om du inte redan gör det. Klicka här för att komma dit. 

 

 

 

Lämna en kommentar