★ JUST NU 20% RABATT PÅ VÅR STORA KURS I KRISTALLHEALING ★ ★ Just nu 20 % rabatt på vår stora kurs i kristallhealing ★

Alla blogginlägg

Så kan du använda dina Orakelkort för vägledning

Så kan du använda dina Orakelkort för vägledning

Så här kan du använda Orakelkort

Orakelkort skiljer sig åt från Tarotkort då tarotkorten består av 78 kort som är uppdelade på Stora och Lilla Arkanen. Orakelkorten har däremot ingen bestämd struktur eller regel på antal innehållande kort i leken. Oftast kommer varje orakelkort med ett budskap i form av en mening, affirmation eller ord som kan tolkas direkt utifrån kortet. 

Att börja med orakelkort kan vara en bra början, speciellt om du är nybörjare eller inte har tid att studera eller lära dig om lekens uppbyggnad och tolkning. Det enda du behöver är ett öppet sinne! I detta inlägg kan du läsa om olika sätt att använda dina orakelkort på, och hur du kan göra olika dragningar för att få vägledning. Vi använder våra egna kort "Låt kristallerna vägleda dig", och dem hittar du i vår webbutik här.

Låt kristallerna vägleda dig - Kristallakademins Orakelkort 

På Kristallakademins orakelkort har varje kort en affirmation med ett budskap från kristallen. Denna affirmation kanske bekräftar det du redan vet eller så kanske den väcker en tanke hos dig.

Korten har också en tankeväckande fråga som kan hjälpa dig hitta svaret på vad du behöver för att få hjälp i din fråga eller för att vägleda dig.

Börja med att aktivera korten

Aktivera gärna korten när du får hem dem innan du börjar använda dem. Öppna kortleken och titta på varenda kort. Se till att dina fingrar vidrör samtliga kort så att din energi överförs och väcker korten. När du tittat klart på alla kort kan du avsluta genom att lägga hela kortleken i vänster hand och knacka hårt en gång med höger hand på kortleken. Korten är nu klara att användas.

Användning

Tänk på att det inte finns några rätt eller fel när du använder dessa kort, låt intuitionen leda dig eller använd dem enligt förslagen. Blanda alltid kortleken en stund innan du drar ett kort. Meditera gärna över den fråga du vill ha svar på medan du blandar korten.

 

Tre olika sätt att använda korten på 

Dra ETT kort 
Du kan använda korten som en daglig vägledning genom att dra ett slumpmässigt kort och sedan meditera en stund över budskapet och frågan som kortet med kristallen ger.

Dra TRE kort
Har du en bestämd fråga eller situation och vill ha en djupare vägledning så kan du lägga tre kort. Korten ger dig insikt om det förflutna, nuläget och eventuell lösning. Blanda kortleken medan du mediterar över frågan. Lägg sedan ut tre kort bredvid varandra.

 • Kortet till vänster representerar det förflutna som ledde till nuläget.
 • Kortet i mitten representerar din nuvarande situation.
 • Kortet till höger representerar lösningar och eventuell utgång.

Tycker du att budskapet på något av korten är otydligt kan du be korten förtydliga och lägga ännu ett kort under eller över det förra.

Kort som hoppar 
Ibland hoppar ett kort ur kortleken när du blandar och det kan vara ett budskap till dig som du behöver just nu. Fundera gärna över vad du tänkte på i exakt det ögonblick kortet hoppade ur leken, kanske är det svar på din tanke? Budskapet kan också gälla den fråga du ställde när du började blanda leken.

Var öppen för vad korten har för budskap att ge dig. Samma sak gäller om du råkar tappa ett kort, eller om flera kort hoppar ur.

Lite fler tips på hur du kan använda korten

Daglig guidning
Ett utlägg med tre kort som hjälper dig utvärdera tre aspekter av din dag. Du kan använda detta både på morgonen innan du börjat din dag  för att förbereda dig för det som kan komma – eller efter, för att samla in och sammanfatta dina upplevelser.

 • Kort 1 representerar dagens känslor
 • Kort 2 representerar dagens hälsa
 • Kort 3 representerar dagens tankar

Fundera över vad korten ger dig för budskap och om det finns något du bör tänka lite extra på.

Vägledning & lärdomar
Detta utlägg också tre kort och är användbar i början av varje dag för att hitta fokus och riktning. Även om du kanske har begränsad tid kan dessa tre kort ge dig praktisk insikt som du kan börja tänka på omedelbart.

 • Kort 1 representerar en vägledning för dagen
 • Kort 2 representerar vad du kommer uppleva
 • Kort 3 representerar dina lärdomar för dagen

Vägledning för livet
Ett utlägg med ett eller tre kort morgon eller kväll. Be korten om vägledning på ett eller tre områden i ditt liv. Exempelvis:

 • Kort 1 kan representera arbete
 • Kort 2 kan representera familjen
 • Kort 3 kan representera kärleken

Eller lägg bara ett kort för det område du känner att du behöver vägledning.

Kaotiska dagar
Ett utlägg med tre kort som kan hjälpa efter en lång och kaotisk dag för att hjälpa dig samla dina tankar till något mer sammanhängande så att du kan filtrera bort det som är destruktivt.

 • Kort 1 sammanfattar dagen i ett tema
 • Kort 2 visar dig underliggande orsaker
 • Kort 3 ger dig råd

Utlägg för kärlek
Ett utlägg med tre kort som ger dig vägledning i kärleksfrågor.

 • Kort 1 representerar din nuvarande situation i frågan
 • Kort 2 representerar underliggande orsaker
 • Kort 3 är vägledande hur du ska lösa situationen eller vad du behöver lära dig

Utlägg för pengar
Ett utlägg med tre kort som ger dig vägledning i ekonomiska frågor.

 • Kort 1 representerar din nuvarande situation i frågan
 • Kort 2 representerar underliggande orsaker
 • Kort 3 är vägledande hur du ska lösa situationen

Här kan du klicka hem din egen kortlek med kristallorakelkort, lycka till! 

Lämna en kommentar