★ JUST NU 20% RABATT PÅ VÅR STORA KURS I KRISTALLHEALING ★ ★ Just nu 20 % rabatt på vår stora kurs i kristallhealing ★

Kristaller

Tektit

Tektit

Information om Tektit ♡
Svart tektit sägs höja din vibrationsnivå och hjälpa dig att utvecklas andligt samt kan lyfta ditt medvetande till nya nivåer. Lär hjälpa dig till djupare insikter i aktuella situationer eller problem. Kan förstärka telepatisk förmåga och kommunikation med andra världar och dimensioner.

Egenskaper hos Tektit
♡ Lär verka vibrationshöjande
♡ Kan hjälpa dig att aktivera spirituella förmågor
♡ Sägs hjälpa vid telepati, astralresor och drömarbete

Användningsområde för Tektit
Kan användas vid andligt arbete för att aktivera din spirituella förmåga. Lär vara ett toppen verktyg vid drömarbete och astralresor samt för att resa mellan olika dimensioner. Vid meditation sägs den expandera medvetandet och höja din vibration.

Chakra: Kronchakra

Zodiak: Väduren, Kräftan & Skytten

Kristallfamilj: Amorf

Flertalet svarta kristaller och stenar lär ha beskyddande egenskaper och kan med fördel placeras runt om i hemmet för dessa fina och magiska egenskaper.

Tektit lär ge dig nya insikter och visdom.

Tektit sägs komma från yttre rymden (har påvisats vid ett par fyndplatser att de lär ha bildats från stora meteoritnedslag som inträffat på jorden) och är naturliga glasföremål, de lär ha en stränganslutning till energin och frekvenser av andra dimensoner. Av denna anledning sägs den ofta associeras med utomjordiska varelser och energi.

Att bära tektit i smycke eller bära med sig kan höja vibrationsnivån i det auriska fältet. Detta kan i sin tur ge olika konsekvenser såsom psykisk känslighet, klarare ljudupplevelse, ökad frekvens av synkroniciteter och en känsla av att se genom den fysiska världens slöja. Bär med försiktighet eller planera in tillfällen då du fokuserat tar dig an att arbeta tillsammans med tektit.

Ladda & rena Tektit ☾
Du kan ladda denna magiska sten i fullmånens ljus, på ett ametistkluster och på en selenitplatta.
Du kan rena din tektit med hjälp av rökelse, ljud och med renande intentioner.

Lämna en kommentar