★ LÄR DIG PENDLA - KLICKA HÄR ★ ★ Lär dig pendla - Klicka här ★

Kristaller

Charoit

Charoit

Information om Charoit ♡
Charoit lär vara en källa för tröst och uthållighet i motgång. Där den kan hjälpa individer som är på väg tillbaka efter motgångar. Den sägs hjälpa dig att hitta din sanna livsväg och att identifiera ditt högsta livssyfte i detta jordeliv. Lär assistera med att tolka information från högre nivåer.

Egenskaper hos Charoit
♡ Sägs stärka mediala förmågor
♡ Kan assistera med att tolka information från högre nivåer
♡ Lär ge tröst och uthållighet, speciellt kopplat till olika motgångar
♡ Sägs kunna visa ditt sanna livssyfte och rena inre negativitet samt ge skydd och healing

Användningsområde för Charoit
Kan användas för att identifiera och söka efter de områden du kan behöva arbeta med för att uppnå din högsta potential. Lär stärka intuition och mediala förmågor och avlägsna de hinder som kommer i din väg. Bär den gärna med dig eller använd i meditation.

Primärt chakra: Tredje ögat

Sekundärt chakra: Kronchakra

Affirmation: “Jag ber mitt högsta syfte om att uppenbara sig och jag anammar det fullt ut, trygg i vetskapen om att jag är väl beskyddad”.

Kristallnät: Väktare (Monoklin)

Kristallelixir: Endast indirekt

Charoit lär vara en källa för tröst och uthållighet i motgång. Den sägs hjälpa och stötta individer som är på väg tillbaka efter en traumatisk händelse, sjukdom eller andra motgångar. Den kan hjälpa oss att finna vår sanna livsväg och att identifiera vårt högsta livssyfte i detta jordeliv och att tolka information från högre nivåer.

Charoit sägs även hjälpa dig att identifiera de områden du behöver arbeta mer med för att uppnå din högsta potential. Den kan stärka intuitionen och din mediala förmåga och lär avlägsna de hinder som finns för de som till exempel arbetar med healing i olika former.

Ladda & rena Charoit ☾
Du kan ladda denna magiska sten i fullmånens ljus, på ett ametistkluster och på en selenitplatta.
Du kan rena din charoit med hjälp av rökelse, ljud och med renande intentioner.

Lämna en kommentar