★ LÄR DIG PENDLA - KLICKA HÄR ★ ★ Lär dig pendla - Klicka här ★

Stjärntecken

Kristaller för ditt stjärntecken

Kristaller för ditt stjärntecken

Hos oss hittar du färdiga zodiak-kristallkit för varje stjärntecken, kika här. Du kan också hitta alla andra kristaller som passar extra bra för ditt stjärntecken här.

Stjärntecken och Zodiakstenar

Zodiakstenar och månadsstenar används traditionellt för lycka, överflöd, beskydd och vägledning. Du känner säkert redan till vilken som är din månadssten men ibland läser man om andra stenar som också anges som månadssten och det beror på att du har fler än bara en sten som är gynnsam för ditt stjärntecken.

Zodiaksten är en kristall som står som symbol för ett av zodiakens tolv stjärntecken. Inom folktron har kristaller tillskrivits magiska egenskaper och sedan urminnes tider tror man att zodiakstenen skänker lycka åt den som bär en sten som motsvarar det stjärntecken som bäraren är född i. Månadsstenar är en modifiering av zodiakstenarna där kristallerna symboliserar årets tolv månader i den gregorianska kalendern. Källa.

Planetstenen kan vara ett stöd för dig när du går igenom svåra perioder i livet. Den kan också användas som en personlig guide om du är beredd att lyssna inåt. En talismansten kan användas som skyddande amulett, men precis som planetstenen kan den användas som ett slags personlig guide om man anstränger sig för att få kontakt med den.

Överflödesstenen är den sten som bäst synkroniserar med ditt stjärntecken och kan användas för att manifestera en önskan och dra till sig det man drömmer om. 

Talismanstenen är en beskyddare och vägledare och hjälper dig fatta bra beslut i vardagen och undvika misstag som kan bli förödande. Denna kan man gärna bära på sig varje dag i en påse eller som smycke. 

Ritualstenen är speciellt gynnsam för just ditt stjärntecken och kan vara bra att ta med under ceremonier och ritualer då den stärker det energiflöde som är bäst för ditt stjärntecken och de egenskaper du har.  

I webbutiken har vi färdiga zodiak-kristallkit för varje tecken, kika här. Du kan också hitta alla andra kristaller HÄR som passar extra bra just ditt stjärntecken.  

De 12 stjärntecknen & deras Zodiakstenar

Vädurens stjärntecken

sträcker sig från 21 mars till 19 april. Är du född i mars är dina månadsstenar akvamarin, jaspis och heliotrop och är du född i april är dina månadsstenar diamant, bergkristall och safir. Vädurens liv styrs av en kardinal grundattityd till livet och av eldelementet.

 • Heliotrop (Primär Zodiaksten)
 • Diamant (Sekundär Zodiaksten)
 • Jaspis (Planetsten)
 • Karneol (Överflödessten)
 • Topas (Talismansten)
 • Eldagat (Ritualsten)

Flera av Vädurens gynnsamma stenar: 
Heliotrop: hjälper väduren att balansera verbala aspekter och blodtrycket. Eftersom väduren tenderar att handla innan de tänker är den primära zodiaksten ett värdefullt redskap för väduren.
Röd jaspis: både jordar, lugnar och hjälper dig att förstå konsekvenserna av ditt handlande.
Diamant: är din sekundära zodiaksten och är fantastisk i kombination med heliotrop. Den hjälper dig att vara mera ”taktfull” och att tänka innan du talar. Diamant hjälper dig också att rikta din uppmärksamhet mot ditt livsändamål eftersom den reflekterar din inre ambivalens så att du tydligt ska se vilka vägar du ska ta.
Topas: leder dig rätt genom livet och hjälper dig hålla rätt fokus.
Ametist: dämpar egot och vädurens eldiga sinne och lugnar hela auran.
Akvamarin: låter själens röst komma till tals.
Grön Aventurinhjälper dig genom att balansera dina ledaregenskaper och stärka din uthållighet och förmågan att se helheten ur ett större perspektiv.
Pyrit: är starkt kopplad till Mars som är din styrande planet och hjälper dig främja din diplomatiska sida och en stark styrka inom dig. Tenderar du däremot att vara dominant och verbal kan du byta ut pyriten mot en rubellit.
Howlit: Envisa och otåliga vädurar som tenderar att bli oförskämda utan att tänka sig för kan bära en howlit på sig.
Citrin: Är du en av de vädurar som starkt ogillar, eller är känslig för kritik så kan en citrin hjälpa dig. Den ökar förmågan att acceptera konstruktiv kritik och hjälper dig att se hur du ska kunna använda kritiken på ett konstruktivt sätt.
Aragonit: gynnar sinnets mentala flexibilitet och stärker förmågan att se en större helhet och nyanserna mellan det svarta och det vita.
Rubellit: Väduren brinner starkt för rättvisa, har ett stort hjärta och älskar livet. Här stärker rubellit din förmåga att våga visa dina känslor oförbehållet och utan rädsla och den hjälper dig att känna medkänsla för de du älskar.
Karneol: skänker healing till väduren trots att de båda är energiökande stenar. Karneolen är vädurens överflödessten och eldagaten ritualstenen och båda har en balanserande verkan på dig som gynnar din förmåga att se bortom dina eldiga känslor.
Eldagat: jordar och skyddar mot illasinnade energier som riktas mot dig när du trampat någon på tårna. Den skyddar också väduren från utbrändhet och stress.

Hitta alla vädurens kristaller i webbutiken här!

"Vädurens sekundära zodiaksten Diamant är fantastisk i kombination med den primära zodiakstenen Heliotrop eftersom de hjälper dig att vara mera ”taktfull” och att tänka innan du talar."

Oxens stjärntecken

sträcker sig från 20 april till 21 maj. Är du född i april är dina månadsstenar diamant, bergkristall och safir och är du född i maj är dina månadsstenar smaragd, krysopras och agat. Oxen styrs av en fast grundattityd till livet och av jordelementet.

 • Safir (Primär zodiaksten)
 • Smaragd (Sekundär zodiaksten & Planetsten)
 • Peridot (Överflödessten)
 • Granat (Talismansten)
 • Bojistenar (Ritualsten)

Flera av Oxens gynnsamma stenar: 
Smaragd: hjälper dig att njuta fullt ut av livet. Smaragden är också en kärlekssten som stärker dig och hjälper dig att komma över jobbiga händelser i livet. Eftersom Oxen ogillar förändringar så hjälper smaragden dig också att läka negativa känslor och hjälper dig att ha tålamod.
Aragonit: Oxen har en stark koppling till jorden och är praktiskt lagd. Här hjälper Aragonit dig i din strävan när du vill skapa eller arbeta praktiskt.
Malakit: Din högsta potential når du genom att använda malakit. Den transformerar styrka och kraft när du behöver det och uppmuntrar till att våga ta risker som för dig framåt, något som Oxen är lite rädd för.
Rutilerad kvarts: För den som vill utforska sitt inre är rutilerad kvarts en ypperlig följeslagare. Den länkar till själens visdom och påminner dig om att lyssna på din själ och ger dig universums insikter.
Peridot: Oxen kan upplevas som lite envis och ”fyrkantig” i sitt tänkande och för att balansera upp denna egenskap kan en Peridot hjälpa eftersom den hjälper dig genom förändringar och att acceptera dem. För en svartsjuk oxe så kan peridot hjälpa genom att den jobbar på hjärtchakrat men också genom sin egenskap som överflödessten. Den skänker dig äkta självförtroende och en tro på dig själv och avlägsnar all bitterhet. Den låter dig också förstå att de misstag du gjort och gör inte behöver hindra dig från att gå vidare framåt.
Akvamarin: är till stor hjälp eftersom den ger dig modet att väga stiga utanför din lilla ”ruta”.
Lapis Lazuli: uppmuntrar dig till att öppna upp för det andliga och din intuitiva sida och bortom jordiska nivåer. Det är en sten för självuttryckande genom att den öppnar upp tredje ögat och låter själens röst bli hörd.
Turmalin: Oxen har en tendens att ha ett dogmatiskt förhållningssätt och här kan turmalinen hjälpa dig till ett mera flexibelt förhållningssätt, i synnerhet den gröna varianten eftersom den hjälper dig att se möjliga lösningar och ger dig förmågan att kunna välja de som är mest konstruktiva.
Botswanaagat: visar dig helheten när du utforskar det som ligger utanför ditt område.
Blå bandagat: är till hjälp om du känner du rädsla inför det nya. Det är speciellt bra för oxen som kan ha svårt att uttrycka sig från hjärtat. Denna sten är långtidsverkande och bör bäras över en längre period, gärna direkt mot huden. I till exempel ett halsband.
Rodonit: hjälper dig att återta de negativa projektioner som du sänt ut, som kan skada dig i dina relationer med andra. Bär den gärna tillsammans med med Safiren som är din primära zodiaksten för ännu bättre balans.
Topas: Genom att bära en topas så får du hjälp med att släppa taget och att se ljuset i tillvaron.
Granat: är Oxens talismansten och är mycket jordande.

Hitta alla oxens kristaller i webbutiken här!

”Smaragd är Oxens sekundära Zodiaksten och eftersom Smaragd också är Oxens planetsten så innebär det att Smaragd är extra gynnsam för Oxen."

Tvillingarnas stjärntecken

sträcker sig från 22 maj till 21 juni. Är du född i maj är dina månadsstenar smaragd, krysopras och agat och är du född i juni är dina månadsstenar pärla, månsten, alexandrit och smaragd. Tvillingarnas liv styrs av en föränderlig grundattityd till livet och av luftelementet.

 • Agat (Primär zodiaksten)
 • Grön Turmalin (Sekundär zodiaksten)
 • Tigeröga (Planetsten)
 • Dendrit agat (Överflödessten)
 • Smaragd (Talismansten)
 • Apofyllit (Ritualsten)

Flera av Tvillingarnas gynnsamma stenar: 
Agat: jordar och stabiliserar dig så att du kan stanna upp för att se helheten utan att förlora detaljerna. Tvillingarna är ett stjärntecken som har två sidor och agaten hjälper även här att stabilisera dualiteten. Den arbetar långsamt och bör bäras över en längre period. Gärna i ett smycke som du alltid bär på dig.
Akvamarin: Tvillingarnas sinne är mångsidigt, de är nyfikna, överaktiva och slagfärdiga. Din utmaning är att undvika mental stress och här är akvamarin verkligen till hjälp eftersom den lugnar sinnet och avlägsnar ovidkommande tankar.
Grön kalcit: är en kraftfull mental healer som återställer sinnesbalansen när du varit överaktiv. Den stabiliserar ditt fladdrande sinne och hjälper dig att fokusera på en enda sak i taget istället för att flacka hit och dit.
Howlit: lugnar sinnet och hjälper till bättre sömn och vid meditation. En tvilling älskar att prata om känslor, men döljer vad de egentligen känner vilket gör att dina känslor tenderar att vara ytliga och egentligen använder du pratat för att dölja vad du egentligen känner. Howlit hjälper dig att våga uttrycka dina egentliga känslor och Variscite hjälper dig att avslöja din sanna natur.
Krysantemum: är en bra sten för tvillingen att ställa på sin arbetsbänk eftersom den motverkar ytliga tankar och skyddar mot distraherande störningar. Den hjälper dig att fokusera på det du ska göra helt enkelt!
Apofyllit: dämpar dina tendenser att bortse från sanningar som känns obekväma, bär den på dig om du ska på ett möte där det är viktigt att hålla sig till fakta.
Dendrit agat: öppnar upp för de möjligheter som kommer i din väg. Använd den vid alla ceremonier som har med överflöd att göra, i kristallnät och vid affirmationer.
Grön turmalin: balanserar din otåliga natur. Den balanserar båda hjärnhalvorna och integrerar ditt inre och yttre jag. Den drar ut negativ energi och stabiliserar din tendens att skena iväg i flera riktningar på samma gång.
Krysokolla: Tvillingar har en enastående förmåga att samla in enorma mängder information från olika källor och att förmedla det väsentliga till andra men ofta så rusar tvillingen på i sin iver för att dela sina iakttagelser vitt och brett utan att tänka på konsekvenserna. Här kan krysokolla vara till hjälp eftersom den lär dig när du ska tiga och när du ska tala.
Blå topas: hjälper dig att upptäcka när du är på väg att avvika från din egen sanning och att återvända till kärnan.
Hiddenit: är speciellt bra för att läka brässen och lungorna om du är en av de tvillingar som har problem med lungor, andning eller immunförsvaret. Bär den över hjärtchakrat.

Hitta alla tvillingens kristaller i webbutiken här!

”Agat är tvillingarnas primära Zodiaksten och eftersom dendrit agat är tvillingens överflödssten så har agaten en extra stor betydelse för dig som är tvilling."

Kräftans stjärntecken

sträcker sig från 22 juni till 22 juli. Är du född i juni är dina månadsstenar pärla, månsten, alexandrit och smaragd och är du född i juli är dina månadsstenar rubin, jade, karneol och onyx. Kräftan styrs av en ledande grundattityd till livet och av vattenelementet.

 • Smaragd (Primär zodiaksten)
 • Månsten (Sekundär zodiaksten, Planetsten & Överflödessten)
 • Safir (Talismansten)
 • Kalcit (Ritualsten)

Flera av Kräftans gynnsamma stenar: 
Månsten: har ett oerhört inflytande på de som är födda i kräftans tecken! Månstenen är nämligen både din sekundära zodiaksten, din plantesten och din överflödessten. Månstenen är en sten för nystarter.
Smaragd: hjälper din andliga tillväxt, din tillit, kommunikationsförmåga och gör dig lugn. Står du någonsin inför en svår situation där du känner tvivel så hjälper det att bära en smaragd. Smaragden hjälper dig också att förutse framtida händelser och avslöjar sanningar. Den stärker ditt minne och hjälper dig tala från hjärtat.
Krysokolla: hjälper dig att känna trygghet och att våga se på världen genom trygga ögon. Den avlägsnar negativ energi som samlas i ditt hem och hjälper dig att acceptera de förändringar som sker. Den lindrar din tendens till överdriven känslighet och ökar din självkänsla.
Jaspis: hjälper dig att stå med ”fötterna på jorden” och är bra i perioder med mycket stress.
Kalcedon: Kräftan är också ett tecken med stor medkänsla med en vilja att göra gott och här kan kalcedon ge dig stabilitet. Att känna medkänsla och vilja hjälpa andra kan lätt bli dränerande och kalcedonen ger dig den balans du behöver utan att tära på din energi. Bär stenen på dig när du känner dig dränerad, den stärker ditt energifält och håller energin inom dig så du kan fokusera på att hjälpa andra utan att själv bli utmattad.
Rubin: Personer födda i kräftans tecken är oväntat ambitiösa. Rubin puttar dig framåt och hjälper dig hitta dolda talanger och ger dig den glöd du behöver för att fortsätta.
Akvamarin: hjälper dig urskilja vad som är viktigt och vad som är oviktigt.
Opal: Du har lätt för att identifiera andra individers tankar och känslor och här hjälper Opal dig att särskilja dem från dina egna när du engagerar dig.
Rodonit: hjälper kräftan att läka känslomässiga ärr från det förflutna, att glömma och förlåta och att hantera känslor.
Krysopras: läker känslomässiga beroenden.
Solsten: Om du behöver klippa förflutna känslomässiga band från det förflutna så hjälper Solsten dig att komma vidare.
Beryll: Känslor som oro och ångest kan lindras av beryll, den lär dig att se vad som behövs i nuet och hjälper dig att göra dig av med känslomässigt bagage.
Safir: är kräftans talismansten som är mycket läkande för hjärtchakrat.

Hitta alla kräftans kristaller i webbutiken här!

”Månstenen har en ytterst speciell betydelse för Kräftan eftersom den både är din sekundära zodiaksten, din planetsten och din överflödessten.

Lejonets stjärntecken

sträcker sig från 23 juli till 22 augusti. Är du född i juli är dina månadsstenar rubin, jade, karneol och onyx och är du född i augusti är dina månadsstenar peridot, aventurin, sardonyx, safir och karneol. Lejonet styrs av en fast grundattityd till livet och av eldelementet.

 • Onyx (Primär zodiaksten)
 • Tigeröga (Sekundär zodiaksten och Överflödessten)
 • Bergkristall (Planetsten)
 • Diamant (Talismansten)
 • Granat (Ritualsten)

Fler av Lejonets gynnsamma stenar:
Onyx: hjälper dig att behålla ditt jordnära lugn och att tämja det eldiga lejon som finns inom dig. Den absorberar den negativa utstrålning som kan uppstå när din starka vilja möter motstånd.
Tigeröga: hjälper dig att använda dina inre resurser för att uppnå dina mål. Den hjälper dig att manifestera och att se skillnaden mellan vad du trånar efter och vad du egentligen behöver.
Topas: Lejon är kraftfulla och vitala men behöver ibland hjälp med att se andra vägar och verkligheter. Topas stärker din förmåga att övervinna svårigheter och hjälper dig att nå den inre uppmärksamhet du söker. Använd den för att utveckla din kreativa potential och för att öppna ditt varma hjärta.
Granat: Lejon tenderar att tänka i raka banor och vill ofta ha rätt. Granat hjälper dig att släppa förlegade tankar och öppnar dig för andras synsätt.
Kunzit: hjälper dig att vara öppen för konstruktiv kritik och att använda den på ett gynnsamt sätt.
Rodokrosit: lejonet tenderar att ha ett starkt känsloregister och har svårt att dölja känslorna vilket andra kan ha svårt för.  Rodokrosit kan hjälpa dig genom känslomässiga svårigheter och hjälper dig att ”slicka såren” och att våga öppna dig igen. Lägg den över hjärtat och låt den dra ut din smärta tills du känner en mjuk, varm slöja omfamna dig och lucka upp ditt skal som du slutit dig i.
Rubin: Lejon värnar om sina nära och kan gå genom eld för att skydda dem. Rubin skyddar dig från de som vill utnyttja ditt varma och starka hjärta och främjar ett dynamiskt och balanserat ledarskap.
Heliotrop: är speciellt gynnsam för lejonets hälsa och stärker blodcirkulationen.
Topas: lugnar din inre stress och förebygger utmattning genom att balansera din energi. Bär den då över en längre tid.
Diamant: aktiverar kronchakrat (du kan också använda din planetsten bergskristall).

Hitta alla lejonets kristaller i webbutiken här!

”Tigeröga är Lejonets sekundära Zodiaksten och eftersom Tigeröga också är din överflödessten så innebär det att Tigeröga är extra gynnsam för dig. 

Jungfruns stjärntecken

sträcker sig från 23 augusti till 22 september. Är du född i augusti är dina månadsstenar peridot, aventurin, sardonyx, safir och karneol och är du född i september är dina månadsstenar safir, lapis lazuli, peridot och iolit. Jungfrun styrs av en föränderlig grundattityd till livet och av jordelementet.

 • Karneol (Primär zodiaksten)
 • Sardonyx (Sekundär zodiaksten)
 • Citrin (Planetsten)
 • Mossagat (Överflödessten, talismansten & ritualsten)

Fler av Jungfruns gynnsamma stenar: 
Sardonyx: hjälper dig att hitta stabila förhållanden och pålitliga vänner och att vårda dessa.
Peridot: stärker ditt logiska sinne och din förmåga att se bakom fasader. Den hjälper dig också att släppa beteendemönster som hindrar dig i ditt personliga växande och uppmuntrar dig till att vara mindre självkritisk. Den renar negativt och gammalt bagage.
Citrin: hjälper dig ta nya steg mot självutveckling och uppmuntrar dig att söka stöd och guidning på ett högre plan.
Blå Topas: Personer i jungfruns tecken har en enastående förmåga att hjälpa andra vilket ibland innebär att dina egna behov och önskemål inte prioriteras. Blå topas hjälper dig att leva upp till dina egna förväntningar utan att behöva ge avkall på din önskan att hjälpa andra.
Fluorit: stödjer jungfrun i ett holistiskt arbete och hjälper dig att förstå hur kropp och sinne hänger ihop och hur allt påverkar det energifält som omger oss.
Månsten: stärker Yin-energin och ger dig en djupare koppling till dina känslor. Tar fram din inre passion.
Karneol: hjälper dig att våga släppa prydligheten, lämna sinnet och känna från hjärtats lust. Den mentala kapaciteten och det logiska sinnet är starkt hos jungfrun och karneol i kombination med citrin och sardonyx hjälper dig att analysera logiskt och med intuitiv passion.
Rubellit: dämpar perfektionism och höga krav och får dig att acceptera att misstag är mänskligt. Kombinera gärna med peridot som hjälper dig genom att låta dig se misstagen som lärdomar istället så du kan släppa taget och gå vidare.
Mossagat: Jungfrun har en något ”torr” inställning till känslor. De diskuterar och analyserar gärna sina känslor utan att egentligen känna några faktiska känslor. Här är mossagaten till stor hjälp genom att sätta dig i kontakt med din emotionella sida och öka förmågan till att känna via hjärtat snarare än hjärnan.
Sugulit: ökar förmågan till förståelse och hjälper dig avslöja källan till tillståndet.

Hitta alla jungfruns kristaller i webbutiken här!

”Mossagat har en stor betydelse i Jungfruns liv eftersom den både är Jungfruns överflödessten, ritualsten och talismansten. 

Vågens stjärntecken

sträcker sig från 23 september till 22 oktober. Är du född i september är din månadssten safir, lapis lazuli, peridot och iolit och är du född i oktober är dina månadsstenar opal, rubellit och grön turmalin. Vågen styrs av en ledande grundattityd till livet och av luftelementet.

 • Peridot (Primär zodiaksten)
 • Opal (Sekundär zodiaksten)
 • Safir (Planetsten & överflödessten)
 • Agat (Talismansten)
 • Apofyllit (Ritualsten)

Fler av Vågens gynnsamma stenar: 
Safir: har en positiv effekt på Vågen och hjälper dig att kommunicera direkt från hjärtat. Safir är dessutom både vågens planetsten och överflödessten vilket gör att den har en mycket speciell betydelse för stjärntecknet. Den hjälper dig att förverkliga drömmar och för in ljus och glädje i livet.
Peridot: Kombinera gärna Safir med peridot som är din primära zodiaksten för ett extra lyckosamt resultat.
Celestin: hjälper den diplomatiska vågen att behålla balansen i kompromisserna.
Lapis Lazuli: hjälper dig att uttrycka din åsikt på ett balanserat sätt.
Opal: förstärker dina egenskaper, på gott och ont, men hjälper dig åstadkomma det du söker och att möta de egenskaper hos dig själv som du är mindre tacksam för. Den jämnar ut din väg och stimulerar din kreativitet och frigör hämningar.
Akvamarin: mjukar upp dömande åsikter genom sin förmåga att locka fram en större tolerans gentemot andra. Kombinera den gärna med Manganokalcit som hjälper dig till insikt om att allt är perfekt precis som det är.
Heliotrop: En av vågens utmaningar är att leva i nuet och detta underlättas av heliotrop och opal som tillsammans hjälper dig omsätta dina drömmar till verklighet. Som det lufttecken du är, är ditt sinne konstruktivt med tendenser till obeslutsamhet.
Chiastolit: transformerar konflikter till harmoni och tillsammans med peridot hjälper de dig att uttrycka dina känslor utan rädsla för att bli ifrågasatt.
Tigeröga: En av vågens utmaningar är att undvika bli en person som alltid är till lags för andra. Här är tigeröga ett stort stöd eftersom den gör dig uppmärksam på dina egna behov likväl som andras.
Kunzit: hjälper dig att attrahera kärlek i överflöd, men eftersom opal även förstärker destruktiva egenskaper så bör den balanseras upp med kunzit som väcker hjärtat för ovillkorlig kärlek på en icke-destruktiv nivå.

Hitta alla vågens kristaller i webbutiken här!

”Safir är både vågens planetsten och överflödessten vilket innebär att att safir är en extra gynnsam sten för dig.

Skorpionens stjärntecken

sträcker sig från 23 oktober till 22 november. Är du född oktober är din månadssten opal, Rubellit och grön turmalin och är du född i november är dina månadsstenar citrin, topas och turkos. Skorpionen styrs av en fast grundattityd till livet och av vattenelementet.

 • Beryll (Primär zodiaksten & ritualsten)
 • Malakit (Sekundär zodiaksten)
 • Granat och/eller Rubin (Planetsten)
 • Falköga (Överflödessten)
 • Ametist (Talismansten)

Fler av Skorpionens gynnsamma stenar:
Falköga: bär på förmågan att expandera din blick och öka din uppfattningsförmåga.
Apachetår: hjälper dig att få djupare insikter om nedärvda beteenden.
Malakit: vibrerar i samklang med Skorpionens magnetiska personlighet. Den utstrålar lojalitet och trofasthet och förstärker dessa egenskaper hos dig.
Turkos: balanserar kraftfullheten och bringar inre frid. Denna renande sten har en hög vibration som stärker din intuition och ger dig skydd när du utforskar dolda världar.
Beryll: Skorpioner tenderar att ha en vass tunga som inte gillas av alla och Beryller hjälper dig att lugna impulsen att svara och att vara mer diplomatisk
Akvamarin: är en beryll som hjälper dig balansera din intolerans och kritiska syn och ger dig en mjukare syn på omgivningen.
Larimar: Skorpionens stjärntecken kan vara självdestruktivt och här hjälper vibrationerna från Larimar. Den för dig bort från destruktivt beteende och hjälper dig hitta riktningen mot en mera konstruktiv bana.
Rökkvarts: Skorpioner som kämpar med sin jordiska inkarnation kan söka hjälp i rökkvarts som eliminerar rädslor och frigör dig från depressivt beteende.
Röd granat: hjälper dig jorda dig och stärker dina överlevnadsinstinkter och bringar in hoppfullhet i till synes hopplösa situationer.
Topas: hjälper dig att förlåta och släppa taget
Rodokrosit: lär ditt hjärta hur man tar in plågsamma minnen utan att sluta dig och hjälper dig frigöra förtryckta känslor.
Snöflingeobsidian: hjälper dig att identifiera inrotade mönster och beteenden genom att lära dig värdet i misstagen lika väl som i framgångarna.
Thulit: Skorpionens stjärntecken är sammanlänkat till reproduktionssystemet och tarmarna. Den är en utmärkt healer för reproduktionssystemet och höjer fertiliteten om den bärs över en längre tid.
Krysopras: läker prostataproblem och problem i äggstockarna.
Ametist: hjälper att återställa balansen i tarmarna och kan gärna drickas som kristallvatten.

Hitta alla skorpionens kristaller i webbutiken här!

”Beryll är Skorpionens primära Zodiaksten och eftersom Beryll också är Skorpionens ritualsten så innebär det att det är en extra gynnsam sten för dig.

Skyttens stjärntecken

sträcker sig från 23 november till 21 december. Är du född i november är dina månadsstenar citrin, turkos och topas och är du född i december är dina månadsstenar turkos, blå topas, tanzanit, lapis lazuli, zirkon och rubin. Skyttens liv styrs av en föränderlig grundattityd till livet och av eldelementet.

 • Topas (Primär Zodiaksten & Planetsten)
 • Turkos (Sekundär Zodiaksten)
 • Citrin (Överflödssten)
 • Beryll (Talismansten)
 • Röd Spinell (Ritualsten)

Flera av Skyttens Gynnsamma stenar: 
Topas: ger dig riklig energi och främjar din tillit till universums krafter och lär dig uppskatta dig själv för den du är, snarare än för vad du uppnått. Den hjälper dig att nå dina mål och dina önskningar genom att låta dig upptäcka din egen inre rikedom. Skytten är den eviga sökaren efter kunskap och Topas ger dig kontakt till din inre visdom och resurser. Den hjälper dig att bli medveten om den kunskap du har fått genom dina livserfarenheter och omsätter lärdomarna till verktyg i detta liv.
Turkos: erbjuder skydd på resor till andliga världar. Genom att lägga den på ditt tredje öga öppnas din intuition och stillar ditt rastlösa sinne. På halschakrat frisätter den gamla löften och låter din själ komma till tals. Under meditation tar turkosen dig tillbaka till ditt förflutna och ger dig lärdomar om att din verklighet skapas av dina handlingar i varje ögonblick. Den är en empatisk främjare av självförverkligande och hjälper dig att förstå att svaren finns inom dig.
Labradorit : fungerar som en andlig mentor genom att stimulera din intuition och sammanlänka dig till esoterisk kunskap.
Granat: hjälper den rastlösa skytten att stanna upp och leva i nuet. Bär den på dig eller meditera med den i händerna en stund varje dag. Granat är en kraftfull sten som stärker och vänder kriser till utmaningar och vänder till synes hopplösa situationer till positiva lärdomar.
Charoit: lär dig att hitta gåvan i allt som du stöter på. Om du känner dig utanför, antingen från omvärlden eller från människor hjälper Charoit dig genom att jorda ditt spirituella jag ner till ditt jordiska jag.
Rubellit: Taktlösa skyttar har en benägenhet att gå på som en elefant i ett glashus och för dem är det en stor utmaning att tänka innan man talar. Rubellit underlättar taktfullheten.
Malakit: bringar förmågan till att ta ansvar för sina handlingar, tankar och känslor om dessa omedvetet projiceras på andra.
Blå bandagat: kan vara till stor hjälp vid rädslor. Denna milda sten mjukar upp förtryckta känslor och uppmuntrar till personligt uttryckande.
Ryolit: Skyttens själ är på jakt efter livets yttersta mening och med hjälp av Ryolit, kan du nå sanningens kärna.
Rökkvarts och Diotpas: är Skyttens fysiska healingstenar som helar och renar den fysiska kroppen.
Rubin: skänker energi och återhämtning.
Röd kalcit: avlägsnar blockeringar som hindrar dig från att gå framåt i livet.

Hitta alla skyttens kristaller i webbutiken här!

”Topas är Skyttens primära Zodiaksten och eftersom Topas också är Skyttens planetsten så innebär det att det är en extra gynnsam sten för dig.” 

Stenbockens stjärntecken

sträcker sig från 22 december till 19 januari. Är du född i december är dina månadsstenar turkos, blå topas, tanzanit, lapis lazuli, zirkon och rubin och är du född i januari är dina månadsstenar granat och rosenkvarts. Stenbocken styrs av en ledande grundattityd till livet och av jordelementet.

 • Rubin (Primär zodiaksten & Överflödessten)
 • Granat (Sekundär zodiaksten)
 • Lapis Lazuli (Planetsten)
 • Svart Onyx (Talismansten)
 • Aragonit (Ritualsten)

Flera av Stenbockens gynnsamma stenar: 
Svart Onyx: skapar förutsättningar för den struktur som Stenbocken vill ha och hjälper dig att bli ”herre” över ditt eget öde. Den skänker stöd i svåra stunder och centrerar din energi i perioder av stress. Stenbocken har en stark vilja att vara till nytta och har en förmåga att se vad som behöver bli gjort och att se till att det faktiskt blir gjort. Denna egenskap gör att många strävar efter att nå toppen. Svart Onyx balanserar och förmågan att vara ödmjuk men ändå bestämd för att lyckas nå dit du vill.
Svart Obsidian: hjälper dig att arbeta för det goda och att hålla rätt fokus.
Granat: ökar energierna i ditt liv genom att balansera Onyxens jordande energi. Granat skänker en känsla av pånyttfödelse när du känner dig tung och stillastående. Den inspirerar till kärlek och hängivenhet och är en perfekt förlovningssten för Stenbocken.
Galena: är en sten som är i samklang med din planet Saturnus. Den öppnar sinnet och uppmuntrar till utforskande. Använd den gärna tillsammans med Svart Onyx som hjälper dig på vägen mot att fatta kloka beslut.
Fluorit: löser upp gamla tankesätt och trångsynthet som håller dig kvar och påskyndar också tankeprocesser.
Labradorit: reflekterar ljuset från ditt inre och skapar en vibration så att du lär dig kombinera både din känsla för plikt och ditt kall för din livsuppgift. Använd den tillsammans med bärnsten för att skapa en länk till den framgång du önskar.
Granat och Rubin: Stenbockar är oftast en tillgång för företag för deras organiserande förmåga och för den karriärlystna kan en fasetterad granat, skuren som en kub eller romb, främja ledarskapsegenskaperna. Tillsammans med Rubin skapas en vitalitet för framgång och energier för ett dynamiskt ledarskap.
Azurit: öppnar upp intuitionen vilket ger en inre guidning och visdom.
Tigeröga: Stenbockens utmaning är att växla mellan sitt yttre jag till sitt inre jag. Tigeröga är en kraftfull sten för att frigöra mentala begränsningar som är ett resultat av uppväxten där vuxna och andra förebilder uppfostrat i vad som är rätt och fel och hur man ”bör” bete sig. Stenen frisläpper dessa påtvingade tankemönster och hjälper dig att återta kontrollen över dina tankar, din attityd och ditt liv.
Stibnit: Känslomässiga trauman som manifesterats i kroppen kan hjälpas genom att placera en Stibnit över bäckenet.
Aragonit: stimulerar kalciumupptaget och kan med fördel smörjas på kroppen genom ett kristallelixir, droppa gärna elixir också i badvattnet.
Bärnsten: lättar upp Stenbockens sinne och hjälper när du känner dig nedstämd och deprimerad. Den stimulerar också kroppens egna självläkningsförmåga.

Hitta alla stenbockens kristaller i webbutiken här!

”Rubin är Stenbockens primära Zodiaksten och eftersom Rubin också är Stenbockens överflödessten så innebär det att det är en extra gynnsam sten för dig.”

Vattumannens stjärntecken

sträcker sig från 20 januari till 18 februari. Är du född i januari är dina månadsstenar granat och rosenkvarts och är du född i februari är dina månadsstenar ametist och onyx. Vattumannen styrs av en fast grundattityd till livet och av luftelementet.

 • Granat (Primär zodiaksten)
 • Ametist (Sekundär zodiaksten)
 • Turkos (Planetsten)
 • Kvarts (Överflödessten)
 • Jaspis (Talismansten)
 • Angelit (Ritualsten)

Flera av Vattumannens gynnsamma stenar: 
Månsten: hjälper vattumannen att klara nya uppdrag och balanserar flödet av alla nya tankar och idéer som kommer.
Ametist: hjälper till att förverkliga nya visioner och använd tillsammans med Fluorit så får du hjälp med att omsätta det du redan vet med nya lärdomar.
Kvarts: i alla former är din överflödessten men klar kvarts stärker din redan uppfinningsrika förmåga. Använd den gärna tillsammans med turkos som är din planetsten och som balanserar ditt aktiva sinne.
Blå Celestin: hjälper vattumannen skapa andligt lugn och att få kontakt med forna visdom. Den skapar en bro till den andliga utveckling som vattumannen strävar efter. Tillsammans med Labradorit utvecklar du sin intuition och denna sten länkar ditt medvetande till det universella medvetandet. Ditt behov att förändra medför ofta konflikt med din omgivning och här hjälper blå celestin dig att hitta lösningar på dessa konflikter.
Labradorit: är speciellt gynnsam för vattumannen nu i vattumannens tidsålder eftersom den underlättar de energiskifte som vi står inför.
Moldavit: Många i vattumannens tecken har svårt att finna sig tillrätta med jordelivet och anpassa sig. Här kan Moldavit hjälpa dig. Den kommer från yttre rymden och hjälper vilsna vattumän att få kontakt med sin kosmiska familj.
Bojistenar och Fuchsit: Vattumannen vars syfte på jorden är att arbeta för helhetens bästa kan hämta styrka hos Bojistenar och Fuchsit. Bojistenarna vibrerar i samklang med dina hjärtefrågor och länkar till din kosmiska familj som bistår dig i ditt arbete. Fuchsit är en healer som hjälper dig på din väg mot allmänhetens bästa.
Akvamarin: Vattumannen är en idealist och universella sanningar är viktiga för dig. Akvamarin är en kristall som stödjer dig i dessa sanningar. Vattumannen har en tendens att leva i framtiden istället för i nuet vilket medför att typiska vattumän ofta ligger steget före omgivningen i nytänkande och idéer.
Angelit och Blå celestin: En av vattumannens utmaningar är att vara flexibel och öppen för de förändringar som är nödvändiga för själslig utveckling. Här hjälper dessa stenar dig genom att omstrukturera dig.
Fluorit: hjälper dig när du känner dig vilsen och får dig på rätt bana igen.
Sugilit: hjälper dig att lösa konflikter utan att du behöver kompromissa med din övertygelse.
Jaspis: I konflikter stärker Jaspis dig och hjälper dig att behålla fattningen.
Krysopras: Genom att lägga krysopras över solar plexus kan du dra ut gamla känslomässiga sår som skapar ett beteende som missgynnar dig och istället ger dig en känsla av säkerhet och tillit.
Rodokrosit: hjälper vattumannen som har svårt för intimitet att komma över dessa inre barriärer.

Hitta alla vattumannens kristaller i webbutiken här!

"Moldavit hjälper vilsna vattumän att finna sig tillrätta med jordelivet och att få kontakt med sin kosmiska familj.”

Fiskarnas stjärntecken

sträcker sig från 19 februari till 20 mars. Är du född i februari är dina månadsstenar ametist och onyx och är du född i mars är dina månadsstenar akvamarin, jaspis och heliotrop. Fiskarna styrs av en föränderlig grundattityd till livet och av luftelementet.

 • Ametist (Primär zodiaksten)
 • Akvamarin (Sekundär zodiaksten & Planetsten)
 • Heliotrop (Överflödessten)
 • Rubin (Talismansten)
 • Blå Bandagat (Ritualsten)

Fler av Fiskarnas gynnsamma stenar: 
Ametist: hjälper dig att öppna upp din intuition och att utveckla dessa förmågor. Den stabiliserar dig och hjälper dig att skilja på impulsiva och tvångsmässiga begär från det som är den egentliga triggern.
Akvamarin: hjälper dig att se bortom ditt medvetande och upptäcka dolda världar. Den hjälper dig att manifestera din inneboende potential till verklighet.
Månsten: I ditt yrke och i affärer hjälper den dig genom att koppla upp dig till din intuitiva natur och hjälper dig på så sätt att hålla dig i ständig kontakt med ditt högre jag. Månsten är i samklang med din intuitiva natur och hjälper dig till andliga insikter. Tilllsammans med Smitsonit kan du frigöra känslomässiga blockeringar och återställa din känslomässiga balans.
Selenit: hjälper dig att följa din spirituella väg, det som du var ämnad att göra. Fiskarna tillhör ett av de mest känslosamma tecknen och har lätt för att fastna i ett känslomässigt virrvarr. Selenit hjälper dig att skingra känslomässig förvirring och hjälper dig skilja känslostormen till en medveten och konkret nivå.
Heliotrop: som är din överflödessten hjälper dig att hålla fötterna på jorden men också med att stärka din intuition. Den hjälper dig med att behålla fattningen och att ta snabba och kloka beslut i vardagen, utan att blanda in själviska aspekter.
Blå Bandagat: hjälper dig att hålla ditt sinne på en positiv bana istället för att skena iväg då fiskarna också har ganska livlig fantasi.
Turkos: En av fiskarnas utmanande egenskaper är tendensen att ta på sig en offerroll och samtidigt som man vill rädda världen. Dessa ytterligheter kan balanseras med hjälp av en turkos som frigör martyrskap och frustation.
Kyanit: hjälper dig att se bortom illusionerna och ökar din logiska förmåga samtidigt som du behåller länken till ditt intuitiva medvetande.
Labradorit: stärker din aura och hjälper dig att avskärma dig från dina medmänniskors känslovibrationer.
Krysopras: hjälper dig att behålla kontakten med dina innersta känslor och att släppa taget om det som inte är viktigt. Den hjälper dig att släppa stress och negativitet. Lägg den över hjärtchakrat för att stilla kaotiska känslostormar.
Rubin: är fiskarnas talismansten och är mycket jordande.

Hitta alla fiskarnas kristaller i webbutiken här!

”Akvamarin är Fiskarnas sekundära Zodiaksten och eftersom Akvamarin också är Fiskarna planetsten så innebär det att Akvamarin är extra gynnsam för dig.” 

Födelsedagsritual för alla stjärntecken: 

Sitt tyst med din ritualsten och/eller din primära zodiaksten i handen och rikta din uppmärksamhet djupt in i dig själv. För kristallen över lågan av ett ljus för att rena den och se sedan för ditt inre hur flamman från ljuset sprider sin låga genom kristallen för att omsluta hela din kropp. Låt ljuslågan bilda en skyddande mantel runtom dig och fylla din vitalitet för att centrera dig i ett lugn. Låt dess kraftfulla energi tända din kreativitet och kraft. Föreställ dig slutligen vad du önskar dig av kommande år och när du är klar, riktar du din uppmärksamhet tillbaka till rummet och till stenen du håller i din hand. Bär kristallen med dig så ofta du kan under året eller lägg den på en plats där du ofta ser dem, gärna på ett altare.

feb. 05, 2023

Tack för infon 😄😘

Felicia.Lundqvist

Lämna en kommentar