Ärkeänglar

Sandalphron

Sandalphron

Musikens och besvarade böners ängel. Hjälper till att förmedla böner mellan Gud och människor och ger vägledning och musikalisk guidning.

Läs mer

Uriel

Uriel

Problemlösarens ängel som skänker ljus över svåra situationer. Hjälper till intellektuell förståelse, insikter, idéer, skrivande och tal. Hjälper studenter.

Läs mer

Zadkiel

Zadkiel

Passionens, empatins och förlåtandets ängel. Inspirerar till kärlek och ovillkorlig vänlighet. Hjälper studenter att minnas fakta, helar smärtfulla minnen och ger konsten att förlåta.

Läs mer