För utställare

Information för utställare

Mässytan är i vår stora lokal på Kvarnolmen i centrala Kalmar där vi också har vår butik. Mässans öppettider 29 - 30 april 2023 Lördag & Söndag kl. 10-18

Minimässan är fördelad på tre olika plan och du kan hyra följande:

Bordsplats mot vägg (bord ingår ej) - 1500 kr  

Bord finns att hyra i begränsat antal 120x60 cm - 150 kr

Alla priser är exklusive moms.

Bokningsavgift 1000 kr betalas vid anmälan (återbetalas ej). Resterande avgift betalas på plats. 

Skattekontroll & Anmälningsplikt

Enligt lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel den 1 juni 1998 (SFS 1998:514) är platsupplåtaren skyldig att föra uppgifter om den som platsen upplåts till. Platsupplåtaren (Kristallakademin Sverige AB) är skyldig att samla uppgifterna och på begäran lämna dessa till skattemyndigheten som kan göra kontrollbesök. 

Utställarna ansvarar själva för sina varor, behandlingar och eventuell anmälningsplikt.

Skyltning

Lagen (1990:1183) om tillfällig handel gäller när en näringsidkare yrkesmässigt säljer varor till konsumenter. Informationsskyldigheten beskrivs i 2 § enligt följande: Vid försäljning som omfattas av denna lag skall genom väl synlig skylt eller på något annat verksamt sätt lämnas upplysning om näringsidkarens namn, postadress och telefonnummer.

Avbokning

Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning, oavsett orsak till avbokningen och oavsett om denna är betald vid avbokningstillfället.
Vid avbokning mindre än 1 månad före mässan, debiteras 100% av ordersumman (gäller även tilläggsbeställning).

I de fall utställaren väljer att inte ställa ut i sin monter trots att ytan är betald, äger Kristallakademin rätt att fritt disponera platsen.
Det är inte tillåtet att överlåta monterplats till någon annan. Avbokning måste ske via mejl och bekräftas på mejl av oss. 

I det fall arrangören (Kristallakademin Sverige AB) av någon anledning ställer in mässan återbetalas utställaren hela beloppet som inbetalats inklusive bokningsavgiften.